Những lời phát biểu, quà tặng kỷ niệm thành lập công ty, lời chúc mừng sinh nhật công ty. Cùng nhiều tiết mục nghệ thuật vui nhộn, sẽ mang lại những phút giây giải trí tuyệt vời. Những sự kiện như này sẽ giúp nhân viên thêm gắn bó và tin tưởng vào công ty.

b>Quà tặng tranh mạ vàng cao cấp</b>

img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/12/qua-tang-cho-doanh-nghiep-vcb-4.jpg"> Tranh mạ vàng là món quà tặng kỷ niệm thành lập công ty cho đối tác, khách hàng hoàn hảo; mang nét đẹp văn hóa Việt Nam. Sản phẩm là món quà tặng mang giá trị và cả tấm lòng vàng của người tặng dành cho khách hàng, đối tác yêu quý của mình. Tranh mạ vàng luôn là niềm tự hào dân tộc; thể hiện văn hóa, truyền thống của người Việt hết sức chân thực và tự nhiên.

b>Quà tặng cắm bút để bàn</b> Trong hầu hết các lễ kỷ niệm, sự kiện của công ty hoặc một số dịp đặc biệt thường doanh nghiệp sẽ ưu ái chọn cắm bút để bàn mạ vàng làm quà tặng. Bởi, thiết đẹp mắt, ấn tượng, mạ vàng sang trọng và giá trị thực tế cao.

b>Tranh thuyền buồm – mô hình thuyền buồm</b>

img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2021/01/tranh-thuyen-ma-vang-1.jpg"> Tranh thuyền buồm – Mô hình Thuận Buồm Xuôi Gió Mạ Vàng – là dòng sản phẩm rất được mọi người ưa chuộng; bởi tính thẩm mĩ và vẽ đẹp của nó. Ngoài vẻ đẹp thì sản phẩm còn mang giá trị phong thủy cao cho không gian làm việc. Hình ảnh biểu tượng của sự thành công, thuận lợi trong công việc và sự nghiệp kinh doanh.

Xem ngay: https://quatangmavang24k.vn/qua-ky-niem-ngay-thanh-lap-cong-ty/ Bên cạnh đó, mọi người sẽ cùng nhau nhìn lại những thành tích, thăng trầm, biến cố trên chặng đường đã qua. Từ đó, rút ra bài học, truyền lửa và tăng cường sự quyết tâm phấn đấu thực hiện sứ mệnh phía trước. Đó là một dịp để tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu có thành tích xuất sắc.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-22 (月) 17:54:22 (65d)